KONTAKT

DEXTTER s.r.o.

Moldavská cesta 45
040 11 Košice

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.Sro, vl.č. 29035/V

IČ DPH: SK2820021193

IČO: 46 506 578

Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s.
č.ú.: SK35 1100 0000 0029 2486 9004 

SLSP:
č.ú.:SK88 0900 0000 0051 1591 0824

NON-STOP služba
Mobil: 0905 399 949

Predaj a financovanie vozidiel a štvorkoliek:

Ing. Alexandra Cichanská
Mobil: 0902 399 979
Email: cichanska@dextter.sk

Príjem opráv,predaj servisných služieb a náhradných dielov:

Anton Sabol
Mobil: 0915 399 998
Emailsabol@dextter.sk

Príjem opráv – poistné udalosti:

Štefan Tamáš
Mobil: 0915 399 990
Emailtamas@dextter.sk

Peter Kiš
Mobil: 0949 949 329
Emailkis@dextter.sk

Požičovňa vozidiel, odťahová služba:

Ing. Alexandra Cichanská
Mobil: 0902 399 979
Email: cichanska@dextter.sk

Konateľ:

Ladislav Bobaľ
Emailbobal@dextter.sk

Kde nás nájdete ?

GPS: N 41 56.489, E 4 21.233