KONTAKT

DEXTTER s.r.o.

Moldavská cesta 45, 040 01 Košice
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.Sro, vl.č. 29035/V

IČ DPH: SK2820021193

IČO: 46 506 578

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s., č.ú.: SK35 1100 0000 0029 2486 9004 

SLSP: č.ú.:SK88 0900 0000 0051 1591 0824

Kde nás nájdete ?

Hlavné sídlo - predaj vozidiel, motoriek a štvorkoliek + servis.

Dopravná 12 - Bosch Car Servis a poistné udalosti vozidiel

Otváracia doba

Pondelok – Piatok:      8.00 – 16.30                        NON-STOP služba
Sobota – Nedeľa:         Zatvorené                           Mobil: 0905 399 949

Predaj  vozidiel, motoriek a štvorkoliek:

Oto Král
Mobil: 0902 399 902
Email: kral@dextter.sk

Príjem opráv, predaj servisných služieb a náhradných dielov:

Anton Sabol
Mobil: 0915 399 998
Email: sabol@dextter.sk

Marián Šesták
Mobil: 0948 688 339
Email: sestak@dextter.sk

Príjem opráv – poistné udalosti:

Peter Kiš
Mobil: 0915 399 990
Email: kis@dextter.sk

Požičovňa vozidiel, odťahová služba:

Ing. Alexandra Cichanská
Mobil: 0902 399 979
Email: cichanska@dextter.sk

Vedúci prevádzky:

Oto Král