DEXTTER s.r.o.

Moldavská cesta 45, 040 01 Košice
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.Sro, vl.č. 29035/V

Otváracia doba
Pondelok – Piatok: 8.00 – 16.30
Sobota – Nedeľa: Zatvorené

Identifikačné údaje:

IČ DPH: SK2820021193

IČO: 46 506 578

Bankové spojenie:

VÚB Banka, a.s., č.ú.: SK87 0200 0000 0046 5138 8553

Tatra banka, a.s., č.ú.: SK35 1100 0000 0029 2486 9004

Moldavská 45, Košice

predaj vozidiel, motoriek a štvorkoliek, servis motoriek a štvorkoliek
info@dextter.sk

Vedúci prevádzky: Oto Král

Predaj  vozidiel, motoriek a štvorkoliek:

Oto Král
Mobil: 0902 399 902
Email: kral@dextter.sk

Požičovňa vozidiel, odťahová služba:

Ing. Alexandra Cichanská
Mobil: 0902 399 979
Email: cichanska@dextter.sk

Príjem opráv, predaj servisných služieb a náhradných dielov:

Štefan Fedorišin
Mobil: 0948 688 339
Email: fedorisin@dextter.sk

Dopravná 12, Košice

Bosch Car Servis vozidiel, servisné služby, riešenie poistných udalostí
servis@dextter.sk 

Príjem opráv, predaj servisných služieb a náhradných dielov:

Anton Sabol 
Mobil: 0915 399 998
Email: sabol@dextter.sk

Tomáš Veteška                                  Ervin Birstein
Mobil: 0905 399 949                       Mobil: 0948 949 328
Email: veteska@dextter.sk            Email:birnstein@dextter.sk

Príjem opráv – poistné udalosti:

Marián Šesták                                     Matúš Varholík
Mobil: 0915 399 990                        Mobil: 0948 949 329
Email: sestak@dextter.sk               Email: varholik@dextter.sk