KONTAKT

DEXTTER s.r.o.

Moldavská cesta 45, 040 01 Košice
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.Sro, vl.č. 29035/V

IČ DPH: SK2820021193

IČO: 46 506 578

Bankové spojenie:

VÚB Banka, a.s., č.ú.: SK87 0200 0000 0046 5138 8553

Tatra banka, a.s., č.ú.: SK35 1100 0000 0029 2486 9004 

 

Kde nás nájdete ?

Hlavné sídlo - predaj vozidiel, motoriek a štvorkoliek + servis.

Dopravná 12 - Bosch Car Servis a poistné udalosti vozidiel

Otváracia doba

Pondelok – Piatok:      8.00 – 16.30                       

Sobota – Nedeľa:         Zatvorené                          

Predaj  vozidiel, motoriek a štvorkoliek:

Oto Král                                                 
Mobil: 0902 399 902                         
Email: kral@dextter.sk                   

Príjem opráv, predaj servisných služieb a náhradných dielov:

Anton Sabol 
Mobil: 0915 399 998
Email: sabol@dextter.sk

Marián Šesták                                     Ervin Birstein
Mobil: 0948 688 339                         Mobil: 0948 949 328
Email: sestak@dextter.sk              Email:birnstein@dextter.sk

Príjem opráv – poistné udalosti:

Marián Šesták                                     Matúš Varholík
Mobil: 0915 399 990                         Mobil: 0948 949 329
Email: sestak@dextter.sk              Email: varholik@dextter.sk

Požičovňa vozidiel, odťahová služba:

Ing. Alexandra Cichanská
Mobil: 0902 399 979
Email: cichanska@dextter.sk

Vedúci prevádzky:

Oto Král