Bosch Car Servis, Dopravná 12, Košice - všetko pod jednou strechou

V servisnom centre na Dopravne ulici 12 vykonávame kompletné opravy vozidiel všetkých značiek, od malých vozidiel po dodávky. Naše centrum patrí do siete BOSCH CAR SERVICE. Prehľad služieb:

Celé centrum je technologicky i logisticky „ready“ – pripravené ako Certifikované miesto opravy (CMO), spĺňajúce štandardy, ktoré sa stanovujú v rámci verejnej diskusie subjektov  pôsobiacich na trhu dopravy a opráv motorových vozidiel. Splnili sme všetky požadované projekty, nariadenia súvisiace s požiarnou ochranou, elektroinštaláciou i hygienické normy pre prevádzku tohto typu.

Vybavenie nášho špičkového servisného centra::

  • hala s pracoviskom pre prípravné a hlavné klampiarske práce (6 státí),
  • 3 automatizované zdviháky,
  • dvojité pracovisko pre prípravné lakovacie práce (2 státia),
  • vysokokvalitná technológia odsávania a recyklácie vzduchu na zadnej strane pracoviska
  • samonosná konštrukcia pracoviska bez stĺpov
  • elektricky ovládané rolety
  • vysokožiarivé moderné osvetlenie
  • špičková kombinovaná striekacia a sušiaca kabína určená pre lakovanie osobných automobilov (1 státie), vhodná pre prácu s vodou riediteľnými materiálmi
  • príjímacia kancelária so zákazníckou zónou