Centrum pre vozidlá po dopravnej nehode v prevádzke.

Centrum pre vozidlá po dopravnej nehode v prevádzke.

S hrdosťou a radosťou oznamujeme všetkým naším zákazníkom, partnerom a priateľom, že sme koncom roka 2020 otvorili nové Centrum pre vozidlá po dopravnej nehode. Centrum sa nachádza v areáli na Dopravnej ulici č.12.

Špičkové centrum pozostáva z:

 1. hala s pracoviskom pre prípravné a hlavné klampiarske práce (6 státí):
 2. 3 automatizované zdviháky
 3. dvojité pracovisko pre prípravné lakovacie práce (2 státia):
 4. vysokokvalitná technológia odsávania a recyklácie vzduchu na zadnej strane pracoviska
 5. samonosná konštrukcia pracoviska bez stĺpov
 6. elektricky ovládané rolety
 7. vysokožiarivé moderné osvetlenie
 8. špičková kombinovaná striekacia a sušiaca kabína určená pre lakovanie osobných automobilov (1 státie)
 9. vhodná pre prácu s vodou riediteľnými materiálmi
Ovládací panel pracoviska

Technológia Chronotech DG Touch reprezentuje nový a neuveriteľný pohľad na prácu v autolakovni. Nekončiaca evolúcia technológií a spoľahlivosť systému dáva zabudnúť na všetky neproduktívne časy prestojov a nižšej produkcie.

Vďaka aplikovanej technológii invertorov (frekvenčných meničov) a pokročilého PC manažmentu, Chronotech DGTouch ovláda a mení automaticky vo všetkých recirkulačných fázach prietok vzduchu aj percentuálnu obnovu čerstvého vzduchu, dokonca aj v rámci jednotlivej fázy, čím prispieva k výraznému zníženiu spotreby energií.

Klampiarske státia

Inovované technológie, ovládanie a pokročilý manažment prináša výnimočné vlastnosti a funkcie:

 • po zadaní údajov a skladby lakovaných dielcov systém sám zvolí správne nastavenie časov a teplôt pre jednotlivé fázy (striekanie, odvetranie, sušenie a mnoho ďalších funkcií),
 • celý proces a nastavenia sú vizualizované na 12“ dotykovej obrazovke,
 • SMART CURE a Easy Paint System (E.P.S.) – funkcia inteligentného sušenia,
 • automatické nastavovanie pretlaku vo vnútri kabíny,
 • sledovanie, riadenie, diagnostika a vyhodnocovanie všetkých zákaziek, ktoré sa v kabíne vykonávajú,
 • Kontrola spotrebu plynu, elektrickej energie, časov trvania zákaziek, či dodržiavanie technologických postupov lakovania,
 • Výstupy pomáhajú porovnať výkonnosť, efektívnosť zákaziek.

Špecialitou centra je aj použitá nadštandarná technológia odsávania. Vzduch z priestoru lakovne je odsávaný cez odsávaciu stenu s filtrami do agregátu s odsávacím motorom a následne odvedený potrubím do  vonkajšieho prostredia alebo v chladnejšom počasí môže vzduch recirkulovať na 85%.  Tzn. vzduch, ktorý bol odsatý sa prefiltrovaný od prachu vráti späť cez filtračné stropné plénum a len 15% odsávaného vzduchu odchádza do vonkajšieho prostredia. Je potrebná len minimálna kompenzácia odsávaného vzduchu z priestoru haly, čo je obrovskou výhodou.

Technologické zariadenia výrobcu USI Italia sú v súlade s platnými normami, schopné bezpečnej prevádzky a môže sa používať k účelu, na ktorý bolo vyrobené.

Celé centrum je technologicky i logisticky „ready“ – pripravené ako Certifikované miesto opravy (CMO), spĺňajúce štandardy, ktoré sa stanovujú v rámci verejnej diskusie subjektov  pôsobiacich na trhu dopravy a opráv motorových vozidiel. Splnili sme všetky požadované projekty, nariadenia súvisiace s požiarnou ochranou, elektroinštaláciou i hygienické normy pre prevádzku tohto typu.